Page 1 of 3

Zorgtoeslag aanvragen

Voor welk jaar wil u zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stopzetten?*
Maak uw keuze.

Wilt u zorgtoeslag aanvragen of ontvangt u reeds zorgtoeslag en wilt u dit wijzigen of stopzetten?*
Ongeldige invoer

Vanaf welke datum wilt u uw zorgtoeslag stopzetten?*
Maak een keuze.

Vanaf welke datum wilt u zorgtoeslag aanvragen?*
Vul een datum in.

Zonder een Nederlandse zorgverzekering heeft u geen recht op zorgtoeslag.
Heeft u vanaf de aanvraagdatum een Nederlandse zorgverzekering?*
Maak uw keuze.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?*
Maak een keuze.

Heeft u de nationaliteit van een EER-land?*
Maak een keuze.

Zonder Nederlandse nationaliteit, EER-nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning heeft u geen recht op zorgtoeslag.
Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner?*
Maak een keuze.

Ligt u in scheiding en woont u niet meer op hetzelfde adres?*
Maak een keuze.

Als u in een scheiding ligt en u officieel nog getrouwd bent maar niet meer op hetzelfde adres woont kunt u bij ons geen zorg toeslag aanvragen.
Heeft u een verblijfsvergunning?*
Maak een keuze.

Wonen er op de aanvraagdatum nog andere mensen bij u in huis?*
Maak een keuze.

Zijn al deze medebewoners uw kinderen of ouders?*
Maak een keuze.

Zijn al deze medebewoners op 1 januari 2016 jonger dan 27 jaar?*
Maak een keuze

Heeft u met een medebewoner een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris?*
Maak een keuze.

Heeft u samen met een medebewoner een kind?*
Maak een keuze.

Woont u in een koopwoning?*
Maak een keuze.

Bent u samen met een medebewoner eigenaar van deze woning en bent u samen aansprakelijk voor de hypotheekschuld van deze koopwoning?*
Maak een keuze,

Kies hier ja wanneer u samen met een medebewoner eigenaar bent van de koopwoning waarin u woont en u ook samen financieel verantwoordelijk bent voor de hypotheekschuld van deze woning omdat uw beide namen op de hypotheekovereenkomst staan.
Heeft u een pensioenregeling waarvoor een medebewoner is aangemeld als medeverzekerde?*
Maak een keuze.

Heeft u of een medebewoner een inwonend kind dat jonger is dan 18 jaar?*

Maak een keuze.

Is deze medebewoner ook uw ouder en is 1 van u op 1 januari van het aankomend jaar jonger dan 27 jaar?*
Maak een keuze.

Was een medebewoner uw toeslagpartner?*
Maak een keuze.

 
Voorletters*
Vul uw voorletters in.

Achternaam*
Vul uw naam in.

Adres*
Vul uw adres in.

Postcode*
Vul uw postcode in.

Woonplaats*
Vul uw woonplaats in.

Bsn nummer*
Vul uw bsn nummer in.

Geboortedatum*
--Vul uw geboortedatum in.

Telefoonnummer*
Vul uw telefoonnummer in.

IBAN nummer*
vul uw IBAN nummer in.

E-mailadres*
Vul uw E-mailadres in.

 
*
U dient akkoord te gaan met algemene voorwaarde.

*
U dient akkoord te gaan.

*
U dient akkoord te gaan.

Aanvraag zorgtoeslag

Kies betaal methode

Kies betaal methode

Betalen